Sandellsandberg – idédriven arkitektur och design


”En stark idé utgör alltid utgångspunkten för vår projektprocess. Som arkitekter har vi en uppgift att genomföra projekt, det tar vi på stort allvar. Men för att behålla vår personlighet, lekfullhet, kreativitet och särprägel jobbar vi brett med ett öppet synsätt.” Det säger Thomas Sandell, grundare av och chefsarkitekt på Sandellsandberg arkitekter.
Arkitektkontoret som startades 1995 av Thomas Sandell och Joakim Uebel är idag ett team på cirka 50 medarbetare som består av arkitekter, inredningsarkitekter, produktdesigners, ingenjörer och visualiserare.

”Målet är unikt, men resan dit gör vi så enkel, strukturerad och trevlig som möjligt i nära samarbete med våra uppdragsgivare. Vi är intresserade av detaljens del i de stora strukturerna och vise versa.” Sandellsandberg jobbar med projekt i alla olika skalor där frågeställningar och komplexitetsgraden skiftar, men där alla projekt börjar i samma starka kärna, idén. Det bästa huset är det som inte rivs. Den bästa stolen är den som säljs om och om igen.
Det är i långsiktigheten tillsammans med ekonomi, miljö och de sociala aspekterna riktig hållbarhet uppnås. Därför arbetar Sandellsandberg aktivt för att skapa ett hållbart samhälle ur ett långsiktigt perspektiv med människor i fokus. ”För att ett bostadsprojekt ska bli riktigt bra, ska man tänka att man ska vilja bo där själv”, avslutar Thomas Sandell.

.
sandellsandberg arkitekter AB
Döblensgatan 54
113 52 Stockholm
070-963 27 23, thomas.s@sandellsandberg.se
www.sandellsandberg.se