MENY
Per Jansson

Köpa.

När du köper ett hem genom oss är vi helt på det klara med att det är en stor investering och att du vill känna all tänkbar trygghet genom hela köpet. Oavsett om du hittar ditt nya hem via våra öppna visningar eller genom ett anmält köpintresse så finns vi alltid till hands för alla frågor. Och låt oss få veta om du letar efter något speciellt så att vi kan kontakta dig vid någon av de försäljningar som sker underhand.

Allting klart för köp?

En bostadsaffär kan vara snabbt avklarad. Det är därför en god idé att vara beredd så att allting är klart för köp när rätt objekt dyker upp. Att ha finansieringen klar genom ett lånelöfte hos banken är ett sätt, ett annat är att kontakta en mäklare för att få din nuvarande bostad värderad och eventuellt också förbereda försäljningen av den. Vi gör det gärna.

Visningar.

Visningar sker helt enligt säljarens önskemål, oftast är de öppna och äger rum vid ett flertal tillfällen, andra gånger mer privata och kräver förhandsanmälan. På visningarna är den ansvarige mäklaren alltid närvarande. Det betyder att han eller hon är väl insatt i fakta kring bostaden och kan ge dig svar på alla eventuella frågor. Som spekulant får du också alltid en komplett objektsbeskrivning med detaljerad information. En bra sak att tänka på är att du som köpare har undersökningsplikt. Det innebär att fel och brister som du själv kan upptäcka ingår i köpet. Tveka därför inte att ta upp alla dina frågor med din mäklare.

Budgivning.

Efter visningarna ringer vi upp de spekulanter som sagt sig vara intresserade, dessa får då möjlighet att lägga bud på bostaden. När budgivningen sedan är igång arbetar vi för att säljaren ska få ett så högt slutpris som möjligt samtidigt som köparen ska få relevant och korrekt information. Vi har, genom hela affären, förpliktelser mot såväl säljare som köpare.

Är du med i budgivningen får du fortlöpande information om övriga bud som läggs. Har du speciella önskemål om datum för tillträde eller annat vill vi gärna veta det då detta kan påverka säljaren. Det är inte med automatik så att den som bjuder högst får objektet, däremot sammanfaller det ofta.

Kontraktsskrivning.

Intill dess att ett köpekontrakt är undertecknat av båda parter kan en av parterna, eller båda, dra sig ur. Av detta skäl sker kontraktsskrivningen så snart som möjligt efter det att budgivningen är slut. Är någon förhindrad att närvara personligen löser vi avtalsskrivningen genom fullmakt. Vanligtvis betalas en handpenning på 10% av köpesumman inom en knapp vecka efter det att kontraktet har tecknats.

Tillträde.

Vi tar ansvar för att processen fortlöper enligt säljarens och köparens önskemål till dess att allting är slutfört, det vill säga på själva tillträdesdagen. Tillträdet äger vanligtvis rum på vårt kontor. Några veckor innan tillträdet bokar vi tid med din bank samt skickar information om vad du behöver tänka på inför mötet, bland annat en preliminär likvidavräkning. När du, säljaren och den ansvarige mäklaren sedan träffas, skrivs alla erforderliga papper på och resterande del av köpeskillingen erläggs. Uppkommer här inga fler frågor som har med köpet att göra är affären avslutad, men självklart finns vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal även efter den här dagen.

Ditt nya hem.

Även om vi emellanåt talar om objekt är det ingenting annat än hem vi säljer. Vår förhoppning är att du genom hela processen har känt dig trygg och att du hittat det hem som du verkligen vill ha.

Är du nöjd, är vi nöjda.

Tillbaka till toppen
Per Jansson Fastighetsförmedling AB. Karlaplan 1, 114 60 Stockholm
Tel 08 - 545 814 00. Fax 08 - 545 814 20.   info@perjansson.se