Malmbrinken

Två avstyckningsbara fastigheter med högt och fritt söderläge ovanför Baggensfjärden. Endast 20 min från Stockholm ligger dessa fastigheter mitt i en skärgårdsidyll, ett stenkast från bad- och båtliv. I direkt närhet finns även förskola, skola samt busshållplats och på kort avstånd nås livsmedelsbutik samt köpcentrum.

Fastigheterna Backeböl 1:113 (4 424 kvm) & Backeböl 1:791 (3 723 kvm) med möjlighet att stycka av till totalt 6 st tomter för 6-12 boenden. Fastigheterna kan säljas tillsammans eller separat. Fastigheterna säljes med en s.k. friskrivningsklausul för dolda fel.

På fastigheten Backeböl 1:113 står det idag en villa som är i två plan med stor sällskapsdel, tre sovrum, ett badrum, gäst wc, tvättstuga, vinkällare och hobbyrum/studio. På fastigheten finns även ett garage och en gäststuga.
Backeböl 1:791 är en obebyggd tomt.

Ny detaljplan (se mer info på plankartan som ligger under dokument) har vunnit laga kraft vilket möjliggör utbyggnad. Fördröjd genomförandetid gäller så bygglov kan sökas först 2026-07-01.

Byggrätt e1
För dessa fastigheter gäller förutsättningarna nedan.

Friliggande bostadshus. Högst en huvudbyggnad per fastighet och högst två bostadslägenheter per huvudbyggnad.

På fastighet om högst 1200 kvm får huvudbyggnad uppföras med en högsta nockhöjd om 8,5 meter. Största byggnadsarea är 11 % av fastighetens landareal. Huvudbyggnad med högsta nockhöjd om 6,0 meter får uppta en byggnadsarea om högst 14 % av fastighetens landareal, dock högst 150 kvm.
Största sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader är 40 m2. Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4,0 meter.

På fastighet större än 1200 m2 får huvudbyggnad uppföras med högsta nockhöjd om 8,5 meter. Största byggnadsarea är 11 % av fastighetens landareal, dock högst 165 kvm. Huvudbyggnad med
högsta nockhöjd om 6,0 meter får uppta en byggnadsarea om högst 12,5 % av fastighetens landareal, dock högst 180 kvm.
Största sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader är 60 m2. Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4,0 meter.

Kommunalt VA behöver anslutas när utbyggnaden av det kommunala nätet är utbyggt. Köparen uppmanas kontrollera anslutningskostnaden och tidsplanen med Nacka kommun.
Pris: på förfrågan Malmbrinken
Ansvarig mäklare: Anna Jonasson 073-333 30 20 anna@perjansson.se
Kontakta mäklaren för visning
Fler fakta. Tomtareal: 8.147 m2
Upplåtelseform: Friköpt - Tomt Byggnadsår: 1942

Byggnad

Byggnadsår: 1942
Fastighetsbet: Backeböl 1:113 & BACKEBÖL 1:791

Allmänt om fastigheten

Taxeringskod: 220
Taxeringsvärde: 5.817.000 kr
Summa pantbrev: 1.500.000 kr
Tomtareal: 8.147 m2
Vatten/avlopp: Kommunalt VA
Servitut etc.
01-BOO-108 - 1 Officialservitut väg
01-BOO-770 - 1 Officialservitut utrymme väg (1:791)
01-IM8-32/238A - 1 Avtalsservitut villa och årlig avgäld
01-IM8-33/3724 - 1 Avtalsservitut villa och årlig avgäld
01-IM8-35/2201 - 1 Avtalsservitut villa och årlig avgäld
01-IM8-36/4372 - 1 Avtalsservitut villa och årlig avgäld
01-IM8-36/4375 - 1 Avtalsservitut villa och årlig avgäld
01-IM8-37/1027 - 1 Avtalsservitut villa och årlig avgäld
01-IM8-38/1735 - 1 Avtalsservitut villa och årlig avgäld
01-IM8-38/1737 - 1 Avtalsservitut villa och årlig avgäld
GA1 Gemensamhetsanläggning NACKA BACKEBÖL GA:11 (1:791)

Se fullständig beskrivning >