Rörsundaön

Med ett enastående vackert läge vid Höggarnsfjärden ligger denna unika sjötomt. En böljande vacker tomt med resliga högvuxna träd samt ängsmark med mjuka sluttningar ner mot bryggan och solnegången. Natursköna omgivningar, anrik atmosfär med praktfulla sommarvillor och rogivande skärgårdskänsla. Endast 30 minuter med bil (bilväg hela vägen) till Slussen eller 50 minuter med Waxholmsbolaget till Strömkajen. Fastigheten som nyligen innefattades i detaljplanen och som ska få kommunalt vatten och avlopp omfattar en vattenareal om 44 953 kvm, tomtareal om 6 074 kvm, samt en stor brygga om ca 90 kvm. Bruksarea kan uppgå till ca 680 kvm.
Pris: på förfrågan Rörsundaön Saltsjö-Boo, Nacka
Ansvarig mäklare: Anna Jonasson 073-333 30 20 anna@perjansson.se
Kontakta mäklaren för visning
Fler fakta. Tomtareal: 6.074 m2
Upplåtelseform: Friköpt - Tomt

Byggrätt

Huvudbyggnad får uppföras med en högsta nockhöjd om 8 meter och uppta en byggnadsarea om högst 140 kvm. Huvudbyggnad som uppförs med högsta nockhöjd om 6.5 meter får dock uppta en byggnadsarea om högst 180 kvm. Den totala bruksarean (bruksarean är alla våningsplans area) för huvudbyggnad och komplementbyggnader kan uppgå till ca 680 kvm. Två bostadslägenheter får inrymmas i huvudbyggnaden. Huvudbyggnad ska placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns.

Komplementbyggnader får inte uppta större sammanlagd byggnadsarea än 70 kvm, varav den största byggnaden får vara högst 40 kvm. Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnader är 4.5 meter.
En Komplementbyggnad är en fristående byggnad som är underordnad huvudbyggnaden, det kan exempelvis vara ett garage, uthus, lusthus eller ett gästhus.

Fastigheten kommer att omtaxeras från industrienhet till småhusenhet.

Område

En vacker lindallé utgör entrén till Rörsundaön som på 1860-talet blev ett attraktivt sommarvilleområde för Stockholms borgerskap. Området har fått en allt mer permanent befolkning och består av privatägda fastigheter. 

Denna fastighet var den tidigare köksträdgården som var tillhörande villa Björkudden, ett av Rörsundaöns mest praktfulla sommarvillor. En kuriositet är att huset liksom lindallén har figurerat i Ingmar Bergmans film "Fanny och Alexander".

Endast 500 meter från fastigheten ligger busshållplatsen samt en idylliskt belägen skola, Backeboskolan (åk f-6). På gångavstånd ligger Riset ångbåtsbrygga för färd med Waxholmsbolget till och från Strömkajen. I Orminge köpcentrum finns allt du behöver vad gäller butiker och annan service.

Gemensamhetsanläggning NACKA VELAMSUND GA:4
GA1

Officialservitut vattenledning, Last
0182K-98/38 - 3, 1998-04-23

Officialservitut väg, Last
0182K-98/38 - 2, 1998-04-23

Officialservitut vattentäkt, Förmån
0182K-98/38 - 1, 1998-04-23

Officialservitut vattenledning, Förmån
0182K-2009/71 - 1, 2009-08-05

INDUSTRIENHET, ÖVRIG MARK UTANFÖR TÄTORT, TAXERINGSVÄRDE 0 KR (497) (497)
Byggnad, värde: 0 kr
Mark, värde: 0 kr
Summavärde:

Taxeringsår: 2019

Byggnad

Fastighetsbet: VELAMSUND 1:314

Allmänt om fastigheten

Taxeringskod: 497
Summa pantbrev: 3.700.000 kr
Tomtareal: 6.074 m2
Vattenareal: 44.953 m2
Servitut etc.
GA1 Gemensamhetsanläggning NACKA VELAMSUND GA:4
0182K-98/38 - 1 Officialservitut vattentäkt 1998-04-23
0182K-98/38 - 2 Officialservitut väg 1998-04-23
0182K-98/38 - 3 Officialservitut vattenledning 1998-04-23
0182K-2009/71 - 1 Officialservitut vattenledning 2009-08-05

Se fullständig beskrivning >