Tomtebacken 4A - SÅLD

Invid Stockholms inlopp och med en magisk vidsträckt utsikt över vattnet ligger detta vackra stenhus med byggår 1865. Stor strandtomt med kvällsol- och solnedgångsläge som sluttar svagt ned mot vattnet. Sandstrand och sjöstuga. Huvudbyggnad med fina bevarade originaldetaljer och med bostadsyta om ca 400 kvm, sjöstuga samt tre- bilsgarage. Natursköna omgivningar, anrik atmosfär med praktfulla sommarvillor och rogivande skärgårdskänsla. Endast 30 minuter med bil (bilväg hela vägen) till Slussen eller 50 minuter med Waxholmsbolaget till Strömkajen.
Pris: på förfrågan Tomtebacken 4A Rörsundaön, Nacka
Ansvarig mäklare: Anna Jonasson 073-333 30 20 anna@perjansson.se
Fler fakta. Tomtareal: 7.784 m2
Upplåtelseform: Friköpt - Kommersiell fastighet

Allmänt

Stenhuset på Vikingshill på Velamsund uppfördes som ett resultat av kontraktet mellan ägaren av fastigheten Nils von Höpken och arrendatorerna, mässingsslagare Wiséen och snickarmästare Lundberg. Kontraktet innebar att de fick disponera tomten i 30 år om de uppförde en byggnad i trä, men i 50 år om det var en stenbyggnad. Byggnaden uppfördes i putsat tegel omkring 1865. 
Stenhuset byggdes inte som en sommarvilla i samma mening som de övriga på ön, utan är ett hyreshus med en separat lägenhet på varje plan. Det som påminner om sommarvillearkitektur är den stora träverandan med snickarglädje, möjligen från 1894.
Utöver Stenhuset så finns det en sjöstuga om ca 23 kvm och ett 3- bilsgarage om ca 66 kvm.

Byggnaderna är i behov av vissa åtgärder och förbättringar.

Vid underhåll och ändring av exteriör ska åtgärder beträffande utseende, färgsättning och kvalitet väljas i överensstämmelse med originalutförande eller i ett utförande som är typiskt för byggnadens tillkomsttid. Eventuell tillbyggnad av huvudbyggnad ska underordnas denna i placering, skala och arkitektoniskt uttryck. Se planbeskrivning sid 15, rubrik ”Varsamhetsbestämmelser”.

Byggnaden får inte rivas. Fastigheten får inte styckas. Största byggnadsarea för huvudbyggnaden är 200 kvm, friliggande bostadshus. Högst en huvudbyggnad per fastighet. Högst tre bostadslägenheter får inrymmas i huvudbyggnaden. Högsta byggnadsarea för komplementbyggnad är 66 kvm samt 23 kvm. Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnader är 4.5 meter.

Särskild hänsyn ska tas till mark, vegetation och tomtbild. Marklov krävs för schaktning, sprängning och fyllning samt fällning av träd med en stamdiameter större än 25 cm på en höjd av 1.3 meter.

Bygglov krävs för utvändig omfärgning av byggnader. Bygglov krävs för byte av fasad-, fönster- och takmaterial samt andra åtgärder som ändrar byggnadens och miljöns karaktär.

Fastigheten kommer att anslutas till kommunalt vatten- och avlopp.

Beskrivning

Grundkonstruktionen består av en hel källarvåning med grundsula i betong och grundmur med hög sockel i huggen sten. Husets stomme är av tegel med en längsgående hjärtmur, bjälklag i timmer samt takbeläggning av betongpannor. Tvåkopplade fönster med enkelglas.
Källaren består av flera utrymmen med gott om plats för förvaring och teknikrum.
Huset har två entréer med trapphus. Vid trapphus A är entréerna till våningen på markplan samt vindsvåningen. Våningen på 1 trappa har entré från trapphus B.
Våningen på markplan har en boarea om ca 148 kvm enligt säljaren och består av sex rum och kök. Tre sovrum, två sällskapsrum varav den ena med braskamin, en stor inglasad veranda med utgång till trädgården i nordväst och en veranda med tak mot sydöst samt 2 badrum.Det är genomgående breda plankgolv i massivt trä förutom i badrummen som har klinkergolv. 
Våningen på en trappa har en boarea om ca 148 kvm enligt säljaren och består av sex rum och kök. Tre sovrum, två sällskapsrum och en stor inglasad veranda i nordväst och en veranda med tak mot sydöst samt ett badrum och gäst-wc. Två kakelugnar. Det är genomgående breda plankgolv i massivt trä förutom i badrum som har klinkergolv. 
Vindsvåningen har en boarea om ca 119 kvm och består av fem rum och kök. Två sovrum (med möjlighet till tre sovrum), två sällskapsrum. Det ena sällskapsdelen har en braskamin och är i öppen planlösning med köket och i anslutning till en stor glasad veranda i nordväst. Det finns ett badrum med tvättpelare, wc, dusch och tvättställ. Det är helkaklade väggar och linoleummatta. Bygglovshandlingar är upprättade för att möjliggöra ett taklyft vid köket med utökad boarea samt en veranda med tak i likhet med de övriga lägenheterna.

Invid vattenbrynet och delvis utbyggd över vattnet finns en sjöstuga om drygt 20 kvm som kan inredas till bostad. Vid infarten till fastigheten finns ett 3- bilsgarage om ca 60 kvm samt utomhus parkering för ett flertal bilar.

Den uppvuxna stora trädgården är svagt kuperad och sluttande ner mot vattnet och består av öppna gräsytor kringgärdade av högvuxna tallar, lövträd och ett flertal olika fruktträd. Strandkanten består av klippor och sandstrand samt en brygga. Hela strandlinjen har även en mur för att motverka erodering. Innanför en del av strandkanten ligger vad som har varit en hamnbassäng men som är i behov av muddring/urgrävning. Enligt detaljplan och servitut ska strandlinjen vara naturområde och hållas tillgänglig för allmänheten att promenera längsmed.  Tomten är 7 784 kvm, vattenarealen är inte redovisad.

Teknik/underhåll

Byggnaden har självdragsventilation.
Uppvärmning sker genom direktverkande el och luft luftvärmepump i lägenheterna på BV samt 1 tr, ej i vindsvåningen.
Vardera lägenhet har sin egen varmvattenberedare.
Två borrade brunnar, två st pumpar. Hydrofor 1000L och 500L
Infiltrationanläggning
Avloppstank

Renoveringar/underhåll
2000 Stammar är bytta och fasad är putsad
1990 Takbeläggning med betongpannor ovanpå befintligt plåttak

Hyresgäster/övrigt

I dagsläget finns en hyresgäst (med besittningsrätt). Intäktsmässigt såsom huset ser ut idag, har lägenheterna en tänkbar hyra på 12 000 kr per månad och lägenhet.
Fastigheten kommer att överlåtas genom en traditionell fastighetsöverlåtelse. För juridiska personer är stämpelskatten 4.25 procent, för privatperson är stämpelskatten 1.5 procen av köpeskillingen (beräknas på hela tusentals kronor, avrundat nedåt) samt en expeditionsavgigt på 825 kr. Kostnad för pantbrev uppgår till 2 procent av inteckningsbeloppet. Fastighetsskatten uppgår till 4 287 kr enligt ägaren.

Område

En vacker lindallé utgör entrén till Rörsundaön som på 1860-talet blev ett attraktivt sommarvilleområde för Stockholms borgerskap. Området har fått en allt mer permanent befolkning och består till största del av privatägda fastigheter. 

Endast 500 meter från fastigheten ligger busshållplatsen samt en idylliskt belägen skola, Backeboskolan (åk f-6). På gångavstånd ligger Riset ångbåtsbrygga för färd med Waxholmsbolget till och från Strömkajen. I Orminge köpcentrum finns allt du behöver vad gäller butiker och annan service.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning NACKA VELAMSUND GA:4
GA1

Servitut

Avtalsservitut, Last
2, 1995-04-05

Avtalsservitut, Last
1, 1925-04-14

Avtalsservitut villa, Last
01-IM8-25/119 - 1, 1994-08-17

Officialservitut utrymme, Last
01-BOO-1367 - 1, 1994-08-17

Avtalsservitut gångväg mm, Last
01-IM8-95/10515 - 1

Avtalsservitut brygga mm, Förmån
01-IM8-22/61A - 1, 1994-11-24

Byggnadsbeskrivning

HYRESHUSENHET, BOSTÄDER OCH LOKALER (321) (321)
Byggnad, värde: 1 819 000 kr
Mark, värde: 2 222 000 kr
Summavärde: 4 041 000 kr

Taxeringsår: 2019

Driftskostnad

90.356 kr/år, varav
El: 60.000 kr/år
Sotning: 1.711 kr/år
Samfällighet: 14.175 kr/år
Renhållning: 5.639 kr/år
Försäkring: 8.831 kr/år

Byggnad

Byggnadstyp: Flerbostadshus
Uppvärmning: Direkt el
Energideklaration: Ej utförd
Stomme: Tegel
Fasad: Puts
Fönster: 2-glas
Bjälklag: Trä
Tak: Betongpannor
Ventilation: Självdrag
Fastighetsbet: VELAMSUND 1:61

Allmänt om fastigheten

Taxeringskod: 321
Taxeringsvärde: 4.041.000 kr
Summa pantbrev: 24.000 kr
Tomtareal: 7.784 m2
Vatten/avlopp: Enskilt vatten och avlopp
Servitut etc.
01-IM8-95/10515 - 1 Avtalsservitut gångväg mm
GA1 Gemensamhetsanläggning NACKA VELAMSUND GA:4
1 Avtalsservitut 1925-04-14
01-BOO-1367 - 1 Officialservitut utrymme 1994-08-17
01-IM8-25/119 - 1 Avtalsservitut villa 1994-08-17
01-IM8-22/61A - 1 Avtalsservitut brygga mm 1994-11-24
2 Avtalsservitut 1995-04-05

Se fullständig beskrivning >